WYSTAWA W MÜNSTER, KLASZTOR KAPUCYNÓW

02. 10. 11-30. 10. 11

 

6